Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau: X 0 1 2 3 4 P 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1 Kì vọng của X bằng:

Cho ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau: 

X 0 1 2 3 4
P 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1

Kì vọng của X bằng:

 

 

  1. 1,8

  2. 0,9

  3. 1,6

  4. 0,8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.1,8 Ta có: E(X) = 0.0,2 + 1. 0,1+ 2.0,5+3.0,1+3.0,1+4.0,1 = 1,8

ĐÁP ÁN A. 1,8

Ta có: E(X) = 0.0,2 + 1. 0,1+ 2.0,5+3.0,1+3.0,1+4.0,1 = 1,8

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 0) và đường thẳng Δ : 2 x − 1 ​ = 1 y + 1 ​ = − 1 z ​ Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M, cắt và vuông góc với ∆ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG