Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn ( C ) tâm I có đường kính A B = 4 cố định. Đường tròn tâm J di động bán kính bằng 1 tiếp xúc ngoài với ( C ) tại T, Có đường kính MN song song và cùng chiều với AB. Tiếp tuyến chung ngoài của ( C ) và cắt IJ tại S. Tìm tập hợp các điểm M.

Cho đường tròn  tâm I có đường kính  cố định. Đường tròn open parentheses C to the power of straight apostrophe close parentheses tâm J di động bán kính bằng 1 tiếp xúc ngoài với  tại T, Có đường kính MN song song và cùng chiều với AB. Tiếp tuyến chung ngoài của  và open parentheses C to the power of straight apostrophe close parentheses cắt IJ tại S.

Tìm tập hợp các điểm M.

  1. Đường tròn open parentheses C subscript 8 close parentheses tâm A bán kính bằng 3.

  2. Đường tròn open parentheses C subscript 6 close parentheses tâm I bán kính bằng 3.

  3. Đường tròn open parentheses C subscript 4 close parentheses tâm B bán kính bằng 2.

  4. Đường tròn open parentheses C subscript 2 close parentheses tâm E bán kính bằng 3 với .

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: J M = 2 I A ​ , nên M là ảnh của J qua phép tịnh tiến theo vectơ 2 I A ​ . Với I J = I T + T J = 2 + 1 = 3 , nên J chạy trên đường tròn tâm I bán kính R 1 ​ = 3 . Vậy, tập hợp các điểm M là đường tròn tâm E bán kính R 2 ​ = 3 , với I E = 2 I A ​ .

Ta có: , nên M là ảnh của J qua phép tịnh tiến theo vectơ . Với , nên J chạy trên đường tròn open parentheses C subscript 1 close parentheses tâm I bán kính . Vậy, tập hợp các điểm M là đường tròn open parentheses C subscript 2 close parentheses tâm E bán kính , với .

1

Câu hỏi tương tự

Xét mệnh đềnào sau đây đúng? Một hình vuông có: I. Hai trục đối xứng II. Bốn trục đối xứng III. Một tâm đối xứng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG