Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn qua gốc tọa độ O, qua điểm A(1;2) có phương tích của B(2;-1) đối với đường trong bằng 5. Vậy bán kính của đường tròn gần nhất với số nào sao đây?

Cho đường tròn qua gốc tọa độ O, qua điểm A(1;2) có phương tích của B(2;-1) đối với đường trong bằng 5. Vậy bán kính của đường tròn gần nhất với số nào sao đây?

  1. 0,5

  2. 0,7

  3. 1,0

  4. 1,3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có: [ n ​ + n + 1 ​ + n + 2 ​ ] = [ 9 n + 8 ​ ]

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG