Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn (O)và điểm M nằm ngoài (O) . Từ điểm M kẻ hai tiếp tuyến MA MC ,(AC,là các tiếp điểm)tới đường tròn (O). Từ điểm M kẻ cát tuyến MBD ( B nằm giữa M và D, MBD không đi qua O). Gọi H là giao điểm của OM và AC. Từ C kẻ đường thẳng song song với BD cắt đường tròn (O) tại E (E khác C), gọi K là giao điểm của AE và BD. Chứng minh: a) Tứ giác OAMC nội tiếp. b) K là trung điểm của BD. c) AC là phân giác của góc BHD

Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài (O) . Từ điểm M kẻ hai tiếp tuyến MA MC ,(AC,là các tiếp điểm) tới đường tròn (O). Từ điểm M kẻ cát tuyến MBD ( B nằm giữa M và D, MBD không đi qua O). Gọi H là giao điểm của OM và AC. Từ C kẻ đường thẳng song song với BD cắt đường tròn (O) tại E (E khác C), gọi K là giao điểm của AE và BD. Chứng minh:
a) Tứ giác OAMC nội tiếp.
b) K là trung điểm của BD.
c) AC là phân giác của góc BHD

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Tứ giác OAMC nội tiếp Do MA, MC là tiếp tuyến của (O) nên B. K là trung điểm của BD. Do CE // BD nên AKM = AEC, AEC = ACM ( cùng chắn cung AC) => AKM =ACM. Suy ra tứ giác AKCM nội tiếp. Suy ra 5 điểm M, A, K, O, C cùng thuộc đường tròn đường kính OM => OKM = 90 o hay OK vuông góc với BD. Suy ra K là trung điểm của BD. c. AH là phân giác của góc BHD Ta có: Tam giác OBD cân tại O nên BDO = OBD(2) Tứ giác BHOD nội tiếp nên OBD (3) Từ (1), (2) và (3) suy ra MHB = OHD => BHA = DHA => AC là phân giác của góc BHD.

a. Tứ giác OAMC nội tiếp 

Do MA, MC là tiếp tuyến của (O) nên

 O A space perpendicular M A comma space O C perpendicular M C space rightwards double arrow M C rightwards double arrow O A M equals O C M equals 90 degree

B. K là trung điểm của BD. 

Do CE // BD nên AKM = AEC, AEC = ACM ( cùng chắn cung AC) => AKM =ACM. Suy ra tứ giác AKCM nội tiếp. 

Suy ra 5 điểm M, A, K, O, C cùng thuộc đường tròn đường kính OM => OKM = 90o hay OK vuông góc với BD. Suy ra K là trung điểm của BD. 

c. AH là phân giác của góc BHD

Ta có: M B cross times M O equals M A squared equals M B cross times M D space left parenthesis space D o space triangle M B A comma space triangle M B A comma space triangle M A D space đ ồ n g space d ạ n g right parenthesis rightwards double arrow M H cross times M O equals M B cross times M D rightwards double arrow triangle M B H comma space triangle M O D space đ ồ n g space d ạ n g space rightwards double arrow B H M equals O D M rightwards double arrow space t ứ space g i á c space B H O D space n ộ i space t i ế p rightwards double arrow M H B space equals space B D O space left parenthesis 1 right parenthesis

Tam giác OBD cân tại O nên BDO = OBD (2) 

Tứ giác BHOD nội tiếp nên OBD (3) 

Từ (1), (2) và (3) suy ra MHB = OHD => BHA = DHA => AC là phân giác của góc BHD. 

15

Câu hỏi tương tự

a) Biết rằng a,b là các số thoả mãn a > b > 0 và a.b = 1 Chứng minh : b) Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số sao cho : với n là số nguyên lớn hơn 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG