Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn (O;R), dây AB = R và k là điểm chính giữa của cung AB. Gọi M là điểm tùy ý trên cung nhỏ BK ( ). Trên tia AM lấy điểm N sao cho: AN=BM. Kẻ . a) CM: ANKP là hình bình hành. b) CMR: Tam giác KMN là tam giác đều c) Xác định vị trí của M để tổng (MA+MK+MB) có giá trị lớn nhất. d) Gọi E, F lần lượt là giao của đường phân giác trong và đường phân giác ngoài tại đỉnh M của tam giác MAB với đường thẳng AB. Nếu tam giác MEF cân, hãy tính các góc của tam giác MAB.

Cho đường tròn (O;R), dây AB = Rsquare root of 3 và k là điểm chính giữa của cung AB.
Gọi M là điểm tùy ý trên cung nhỏ BK (M not equal to B comma K ). Trên tia AM lấy điểm N sao cho: AN=BM.
Kẻ B P space parallel to K M left parenthesis P element of O right parenthesis parallel to
.
a) CM: ANKP là hình bình hành.
b) CMR: Tam giác KMN là tam giác đều
c) Xác định vị trí của M để tổng (MA+MK+MB) có giá trị lớn nhất.
d) Gọi E, F lần lượt là giao của đường phân giác trong và đường phân giác ngoài tại
đỉnh M của tam giác MAB với đường thẳng AB. Nếu tam giác MEF cân, hãy tính các góc của tam giác MAB.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a / AN = PK ( = BM ) . AP = KM ( k là điểm chính giữa của cung AB và PK = BM ) PK AN Þ ANKP là hình bình hành. c / ( MA + MK + MB ) = MA + ( NM + MB ) = MA + ( NM + AN ) = 2 MA £ 4 R Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi MA là đường kính hay M º C hay M là

a / AN= PK (= BM ) . AP= KM ( k là điểm chính giữa của cung AB và PK= BM ) PK  parallel toANÞ ANKP là hình bình hành.

c /(MA+ MK+ MB)= MA+ ( NM+ MB )= MA+ ( NM+ AN )= 2 MA£ 4R

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi MA là đường kính hay Mº C hay M là

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG