Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối AC cắt MN tại E. a) Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được trong một đường tròn. b) Chứng minh tam giác AME đồng dạng với tam giác ACM và AM 2 = AE.AC c) Chứng minh: AE.AC – AI.IB = AI 2 d) Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường trònngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.

Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = begin mathsize 12px style 2 over 3 end styleAO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối AC cắt MN tại E.

a) Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được trong một đường tròn.

b) Chứng minh tam giác AME đồng dạng với tam giác ACM và AM2 = AE.AC

c) Chứng minh: AE.AC – AI.IB = AI2

d) Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án:

Đáp án:

1

Câu hỏi tương tự

Cho a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG