Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn đường kính . là trung điểm . Dây cung vuông góc với tại . Trên cung nhỏ lấy điểm bất kì, đường thẳng vuông góc với tại . cắt tại . Tam giác :

Cho đường tròn  đường kính .  là trung điểm . Dây cung  vuông góc với  tại . Trên cung nhỏ  lấy điểm  bất kì, đường thẳng  vuông góc với  tại . cắt  tại . Tam giác :

  1.  cân tại .

  2.  cân tại .

  3.  cân tại .

  4. Cả ba đáp án đều sai.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tứ giác có: nên là tứ giác nội tiếp. ( cùng nhìn cung ) Lại có (cùng nhìn cung ) Từ đó suy ra: Xét tam giác có , và là trung điểm . Suy ra là trung điểm . Xét tam giác có vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến nên tam giác cân tại . Vậy đáp án A đúng.

Tứ giác  có:  nên

là tứ giác nội tiếp.

( cùng nhìn cung )

Lại có  (cùng nhìn cung )

Từ đó suy ra:  

Xét tam giác  có , và  là trung điểm .

Suy ra  là trung điểm .

Xét tam giác  có  vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến nên tam giác  cân tại .

Vậy đáp án A đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường tròn ( O ; R ) v a ˋ ( O ’ ; R ’ ) tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC (B, C thứ tự là các tiếp điểm thuộc ( O ; R ) v a ˋ ( O ’ ; R ’ )) a) Chứng minh B A C = 9 0 ∘ b) ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG