Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn đường kính , điểm ; . Tiếp tuyến tại cắt ở , tiếp tuyến tại cắt ở . Kết luận nào sau đây sai:

Cho đường tròn  đường kính , điểm ; . Tiếp tuyến tại  cắt  ở , tiếp tuyến tại  cắt  ở . Kết luận nào sau đây sai:

  1. .

  2.  là đường trung trực của .

  3. .

  4. Tứ giác  là hình thang.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( bán kính của đường tròn ) . ( tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau). là đường trung trực của . Suy ra phương án B đúng. Ta có: Do và là hai tiếp tuyến của đường tròn nên: là tia phân giác trong của . . Mà ( Góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn của ). . Vậy phương án sai. Ta có: ( cmt) Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên . là hình thang. Suy ra phương án A, D đúng. Chọn C.

Ta có:

 ( bán kính của đường tròn ) .

 ( tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau).

 là đường trung trực của .

Suy ra phương án B đúng.

Ta có:

Do  và  là hai tiếp tuyến của đường tròn  nên:

 là tia phân giác trong của  .

.

( Góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn  của ).

 .

Vậy phương án  sai.

Ta có:

 ( cmt)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên

.

 là hình thang.

Suy ra phương án A, D đúng.

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường tròn ( O ; R ) v a ˋ ( O ’ ; R ’ ) tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC (B, C thứ tự là các tiếp điểm thuộc ( O ; R ) v a ˋ ( O ’ ; R ’ )) a) Chứng minh B A C = 9 0 ∘ b) ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG