Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn (I) nội tiếp trong tam giác ABC. Gọi K, L và M là các điểm tiếp xúc của đường tròn nội tiếp tam giác ABC tương ứng với các cạnhAB, BCvà CA. Đường thẳng MK và ML cắt đường thẳng qua B và song song với KL tương ứng tại cácđiểm Q, R. Đường tròn với đường kính QR cắt (I) tại S, T. Chứng minh rằng ST chia đôi đoạn thẳng KL.

Cho đường tròn (I) nội tiếp trong tam giác ABC. Gọi K, L và M là các điểm tiếp xúc của đường tròn nội tiếp tam giác ABC tương ứng với các cạnh AB, BC và CA. Đường thẳng MK và ML cắt đường thẳng qua B và song song với KL tương ứng tại các điểm Q, R. Đường tròn với đường kính QR cắt (I) tại S, T. Chứng minh rằng ST chia đôi đoạn thẳng KL.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ giác ABCD có hai đỉnh B và C ở trên nửa đường tròn đường kính AD, tâm O. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Gọi H là hình chiếu vuông góc của E xuống AD và I là trung điểm của DE. Chứng mi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG