Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường tròn cố định. Từ một điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn , kẻ các tiếp tuyến AM và AN với đường tròn ( M;N là các tiếp điểm). Đường thẳng đi qua A cắt đường tròn tại hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Gọi I là trung điểm của dây BC. 1) Chứng minh rằng: AMON là tứ giác nội tiếp. 2) Gọi K là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng: AK.AI=AB. AC 3) Khi cát tuyến ABC thay đổi thì điểm I chuyển động trên cung tròn nào? Vì sao? 4) Xác định vị trí của cát tuyến ABC để IM =2.IN.

Cho đường tròn open parentheses O close parenthesescố định. Từ một điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn open parentheses O close parentheses, kẻ các tiếp tuyến AM và AN với đường tròn ( M;N là các tiếp điểm). Đường thẳng đi qua A cắt đường tròn open parentheses O close parenthesestại hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Gọi I là trung điểm của dây BC.

1) Chứng minh rằng: AMON là tứ giác nội tiếp.

2) Gọi K là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng: AK.AI=AB. AC

3) Khi cát tuyến ABC thay đổi thì điểm I chuyển động trên cung tròn nào? Vì sao?

4) Xác định vị trí của cát tuyến ABC để IM =2.IN.

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1) Tứ giác AMON nội tiếp do có góc AMO + góc ANO = 180 o . (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 2) Tam giác AKM đồng dạng với tam giác AMI (g-g) =>AIO=90 o mà A,O cố định suy ra I thuộc đường tròn đường kính AO Vậy khi cát tuyến ABC thay đổi thì I chuyển động trên MON của đường tròn đường kính AO. 4) Tam giác KIN đồng dạng với tam giác KMA(g-g)

1) Tứ giác AMON nội tiếp do có góc AMO + góc ANO = 180o . (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

2) Tam giác AKM đồng dạng với tam giác AMI (g-g)

=>AIO=90o mà A,O cố định suy ra I thuộc đường tròn đường kính AO

Vậy khi cát tuyến ABC thay đổi thì I chuyển động trên MON của đường tròn đường kính AO.

4) Tam giác KIN đồng dạng với tam giác KMA(g-g)

3

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực dương a, b; a b. Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG