Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đường thẳng : y=2x và =y=(m-1)x=2 : với m là tham số . Đường thẳng // đường thẳng khi

Cho đường thẳng left parenthesis d subscript 1 right parenthesis: y=2x và left parenthesis d subscript 2 right parenthesis colon=y=(m-1)x=2 : với m là tham số . Đường thẳng left parenthesis d subscript 1 right parenthesis // đường thẳng left parenthesis d subscript 2 right parenthesis khi

  1. m=-3

  2. m=4

  3. m=2

  4. m=3

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là D: m=3

Đáp án là D: m=3

9

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị biểu thức A = x − 2 ​ − 3 x − 11 ​ với x = 23 − 12 3 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG