Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho n số dương x 1 , x 2 , ...x n (n ≥ 2) Đặt S = i = 1 ∑ n ​ x 1 ​ Chứng minh rằng i = 1 ∑ n ​ x i ​ S − x i ​ ​ > n 2 − n

Cho n số dương x1, x2, ...xn (n 2)

Đặt S =

Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: i = 1 ∑ n ​ x i ​ S − x i ​ ​ = i = 1 ∑ n ​ ( x i ​ S − x i ​ ​ + 1 ) − n = S ( i = 1 ∑ n ​ x i ​ 1 ​ ) − n = ( i = 1 ∑ n ​ x i ​ ) ( i = 1 ∑ n ​ x i ​ 1 ​ ) − n ≥ n 2 − n Dấu bằng xảy ra ⇔ x 1 = x 2 =...= x n

Ta có:

Dấu bằng xảy ra x1 = x2 =...= x

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực a. b thỏa mãn a≤b. Chứng minh rằng: −2015a−2016>−2015b−2017

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG