Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho n điểm phân biệt trong không gian (n>4) .Biết rằng bốn điểm bất kỳ trong n điểm đã cho cùng thuộc một mặt phẳng. Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho n điểm phân biệt trong không gian (n>4) .Biết rằng bốn điểm bất kỳ trong n điểm đã cho cùng thuộc một mặt phẳng. Khẳng định nào sau đây đúng?

  1. Tất cả n điểm thuộc cùng một mặt phẳng.

  2. Có đúng n-1  điểm thuộc cùng một mặt phẳng.

  3. Có đúng n-2 điểm thuộc cùng một mặt phẳng.

  4. Không tồn tại mặt phẳng nào chứa tất cả n điểm.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Không tồn tại mặt phẳng nào chứa tất cả n điểm.

ĐÁP ÁN D. Không tồn tại mặt phẳng nào chứa tất cả n điểm. 

1

Câu hỏi tương tự

Phỏng đoán dưới đây đúng hay sai: Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG