Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho nửa đường tròn (O ; R) đường kính AB. Vẽ bán kính OC vuông góc với AB.Gọi K là điểm nằm giữa hai điểm B và C. Tia AK cắt đường tròn (O) ở M . a) Tính số đo các góc : ACB , AMC. b) Vẽ CI vuông góc AM (I thuộc AM) .Chứng minh tứ giác AOIC là tứ giác nội tiếp. c) Chứng minh hệ thức AI.AK = AO.AB. d) Nếu K là trung điểm của CB. Tính tgMAB

Cho nửa đường tròn (O ; R) đường kính AB. Vẽ bán kính OC vuông góc với AB.Gọi K là điểm nằm giữa hai điểm B và C. Tia AK cắt đường tròn (O) ở M .

a) Tính số đo các góc : ACB , AMC.

b) Vẽ CI vuông góc AM (I thuộc AM) .Chứng minh tứ giác AOIC là tứ giác nội tiếp.

c) Chứng minh hệ thức AI.AK = AO.AB.

d) Nếu K là trung điểm của CB. Tính tgMAB

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: Hình vẽ phục vụ câu a Hình vẽ phục vụ câu b,c a) + ACB = 90 o ( góc nội tiếp chắn nửa đườn tròn) + CMA = COA = .90 o = 45 o ( góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn 1 cung) b) + CIA = COA = 90 o ( gt) => tứ giác AOIC là tứ giác nội tiếp c) + Trong tam giác vuông ACK ta có : AC2 = AI.AK (1) ( hệ thức lượng trong tam giác vuông) +Trong tam giác vuông ACB ta có: AC 2 = AO.AB (2) + Từ (1) và (2) suy ra hệ thức cần chứng minh. d) Kẻ KH AB => KH // OC. Nếu K là trung điểm BC thì KH là đường trung bình của tam giác COB suy ra Do đó + Tam giác AKH vuông tại H => tgMAB = tgKAH

Lời giải:

Hình vẽ phục vụ câu a

Hình vẽ phục vụ câu b,c

a) + ACB = 90o ( góc nội tiếp chắn nửa đườn tròn)

+ CMA = 1 halfCOA = 1 half.90o = 45o ( góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn 1 cung)

b) + CIA = COA = 90o ( gt) => tứ giác AOIC là tứ giác nội tiếp

c) + Trong tam giác vuông ACK ta có : AC2 = AI.AK (1) ( hệ thức lượng trong tam giác vuông)

+Trong tam giác vuông ACB ta có: AC2 = AO.AB (2)

+ Từ (1) và (2) suy ra hệ thức cần chứng minh.

d) Kẻ KHperpendicularAB => KH // OC.

Nếu K là trung điểm BC thì KH là đường trung bình của tam giác COB suy ra K H equals fraction numerator O C over denominator 2 end fraction equals R over 2 space v à space O H equals fraction numerator O B over denominator 2 end fraction equals R over 2

Do đó A H equals R plus R over 2 equals fraction numerator 3 R over denominator 2 end fraction

+ Tam giác AKH vuông tại H => tgMAB = tgKAH equals fraction numerator K H over denominator A H end fraction equals R over 2 colon fraction numerator 3 R over denominator 2 end fraction equals 1 third

1

Câu hỏi tương tự

Tìm a, b biết hệ phương trình: có nghiệm x=1;y=3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG