Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng cm, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ bên để được một cái hộp không nắp. Tìm để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh  cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng  cm, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ bên để được một cái hộp không nắp. Tìm  để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Gọi là cạnh hình vuông bị cắt . Thể tích của hộp không nắp bằng . Ta có . Trên ta có . Ta có bảng biến thiên: Từ bảng biến thiên suy ra đạt giá trị lớn nhất tại .

 

Lời giải

Gọi  là cạnh hình vuông bị cắt .

Thể tích của hộp không nắp bằng .

Ta có .

Trên  ta có .

Ta có bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra  đạt giá trị lớn nhất tại .

2

Câu hỏi tương tự

Xét hai số phức thỏa mãn và . Giá trị lớn nhất của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG