Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một tờ giấy hình chữ nhật ABCD với chiều dài AB =9cm và chiều rộng BC=6cm . Gấp tờ giấy một lần sao cho sau khi gấp ta được đỉnh B nằm trên cạnh CD (minh họa bằng hình vẽ bên dưới). Để độ dài nếp gấp PM là nhỏ nhất thì giá trị nhỏ nhất đó bằng bao nhiêu?

Cho một tờ giấy hình chữ nhật ABCD với chiều dài AB =9cm và chiều rộng BC=6cm. Gấp tờ giấy một lần sao cho sau khi gấp ta được đỉnh B nằm trên cạnh CD (minh họa bằng hình vẽ bên dưới). Để độ dài nếp gấp PM là nhỏ nhất thì giá trị nhỏ nhất đó bằng bao nhiêu?

  1. P M equals fraction numerator 9 open parentheses square root of 15 minus square root of 3 close parentheses over denominator 2 end fraction c M

  2. P M equals fraction numerator 9 square root of 3 over denominator 2 end fraction c m

  3. P M equals fraction numerator 27 minus 9 square root of 3 over denominator 2 end fraction c m

  4. P M equals 9 over 2 c m

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.

ĐÁP ÁN C. P M equals fraction numerator 27 minus 9 square root of 3 over denominator 2 end fraction c m 

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số thỏa mãn và , với mọi . Tìm số nguyên dương nhỏ nhất để là một số nguyên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG