Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt phẳng ( và đường thẳng d: . Góc giữa mặt phẳng ( )và đường thẳng d (đơn vị: độ) là:...

 Cho mặt phẳng (open parentheses alpha close parentheses colon y minus z plus 1 equals 0và đường thẳng d: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 5 minus t end cell row cell y equals 6 end cell row cell z equals 2 plus t end cell end table closeGóc giữa mặt phẳng (alpha)và đường thẳng d (đơn vị: độ) là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương l...

31

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG