Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt phẳng (P): x + 2y + z - 4 = 0 và đường thẳng . Phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P), đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng d.

Cho mặt phẳng (P): x + 2y + z - 4 = 0 và đường thẳng d colon fraction numerator x plus 1 over denominator 2 end fraction equals y over 1 equals fraction numerator z plus 2 over denominator 3 end fraction. Phương trình đường thẳng increment nằm trong mặt phẳng (P), đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng d.

  1. increment colon fraction numerator x minus 1 over denominator 5 end fraction equals fraction numerator y minus 1 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator z minus 1 over denominator 3 end fraction

  2. increment colon fraction numerator x minus 1 over denominator 5 end fraction equals fraction numerator y minus 1 over denominator negative 1 end fraction equals fraction numerator z minus 1 over denominator negative 3 end fraction

  3. increment colon fraction numerator x minus 1 over denominator 5 end fraction equals fraction numerator y plus 1 over denominator negative 1 end fraction equals fraction numerator z minus 1 over denominator negative 3 end fraction

  4. increment colon fraction numerator x minus 2 over denominator 5 end fraction equals fraction numerator y minus 1 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator z minus 1 over denominator 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho điểm và đường thẳng . Tọa độ điểm là hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG