Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt phẳng (P): x + 2y - 2z - 3 = 0 và điểm M(1;0;-2). Phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ M đến (P) bằng khoảng cách từ M đến (Q) là

Cho mặt phẳng (P): x + 2y - 2z - 3 = 0 và điểm M(1;0;-2). Phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ M đến (P) bằng khoảng cách từ M đến (Q) là

  1. x + 2y - 2z - 3 = 0

  2. x + 2y - 2z - 5 = 0

  3. x + 2y - 2z - 6 = 0

  4. x + 2y - 2z - 7 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn Oxyz cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) có phương trình ( d ) x = 1 + 2 t ; y = 2 − t ; z = 3 t ( P ) 2 x − y − 2 z + 1 = 0 a, tìm tọa độ các đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG