Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt phẳng (P): x - 2y + 3z + 4 = 0. Khoảng cáchtừ điểm M(0;2;1) đến mặt phẳng (P) là:

Cho mặt phẳng (P): x - 2y + 3z + 4 = 0. Khoảng cách từ điểm M(0;2;1) đến mặt phẳng (P) là:

  1. fraction numerator 3 square root of 2 over denominator 14 end fraction

  2. fraction numerator 3 square root of 3 over denominator 14 end fraction

  3. fraction numerator 3 square root of 7 over denominator 14 end fraction

  4. fraction numerator 3 square root of 14 over denominator 14 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm Viết phương trình mặt phẳng đi qua bốn điểm A, B, C, D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG