Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt phẳng (P]: 2x + 3y - z + 2 = 0 thì giao điểm (P) và các trục tọa độ là:

Cho mặt phẳng (P]: 2x + 3y - z + 2 = 0 thì giao điểm (P) và các trục tọa độ là:
 

  1. (0,0,2); (-1,0,0); (0;negative 2 over 3,0)

  2. (0,0,2); (1,0,1); (0;negative 2 over 3,0)

  3. (0,0,3); (-1,0,0); (0;negative 2 over 3,0)

  4. (1,0,1); (0,0,2); (0;2 over 3,0)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 200km. Vận tốc của dòng nước là 8 km/h. nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v(km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong 1 giờ được cho...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG