Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt phẳng (A):2x - ỵ - 2z + 1= 0 và điểm M(1;0;-1). Mặtphẳng có khoảng cách đến M bằng khoảng cách từ M đến (A) là:

Cho mặt phẳng (A):2x - ỵ - 2z + 1 = 0 và điểm M(1;0;-1). Mặtphẳng có khoảng cách đến M bằng khoảng cách từ M đến (A) là:
 

  1.  x - 2y + 2z + 3 = 0

  2. 2x + 2y + z + 4 = 0

  3.  3x - 2z + 1 = 0

  4.  2x - 2y + z + 8 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

6

Câu hỏi tương tự

Một chiếc xe đua thể thức I bắt đầu chuyển động tăng tốc với gia tốc không đổi, khi vận tốc 80m/s thì xe chuyển động với vận tốc không đổi trong thời gian 56s, sau đó nó giảm với gia tốc không đổi đến...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG