Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho M  . Tính giá trị của biểu thức M biết rằng:

Cho M  square root of x squared minus 4 a plus 9 end root plus square root of x squared minus 4 x plus 8 end root.Tính giá trị của biểu thức M biết rằng:square root of x squared minus 4 a plus 9 end root minus square root of x squared minus 4 x plus 8 end root equals 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A với các đường phân giác trong BM và CN. Chứng minh bất đẳng thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG