Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt nón, một mặt phẳng (P) cắt mặt nón và (P) song song với một đường thẳng duy nhất thì giao tuyến của chúng là:

Cho mặt nón, một mặt phẳng (P) cắt mặt nón và (P) song song với một đường thẳng duy nhất thì giao tuyến của chúng là:

  1. Đường tròn

  2. Elíp

  3. Parabol

  4. Đường thẳng

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong tất cả các hình nón nội tiếp hình cầu bán kính R, tìm hình nón có diện tích xung quanh lớn nhất.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG