Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe 2 ​ O 3 ​ nung nóng. Sau một thời gian thu được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe 2 ​ O 3 ​ và Fe 3 ​ O 4 ​ . Hòa tan hết X trong dung dịch HNO 3 ​ đặc, nóng thu được 4,368 lít NO 2 ​ (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính m ?

Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam nung nóng. Sau một thời gian thu được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, . Hòa tan hết X trong dung dịch đặc, nóng thu được 4,368 lít (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính m ?

  1. 16g

  2. 12g

  3. 8g

  4. 24g

R. Roboctvx72

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B

Đáp án B

Error converting from MathML to accessible text.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho m gam Fe vào 1 lít dung dịch gồm H 2 SO 4 0,1M; Cu(NO 3 ) 2 0,1M; Fe(NO 3 ) 3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,69m gam hỗn hợp kim loại, dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG