Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A, B, C, D, E, F vào sáu cái thẻ. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm đuộc ghi trên hai thẻ đó là: a. Cạnh của lục giác b. Đường chéo của lục giác c. Đường chéo nối hai đỉnh đối diện của lục giác

Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái  A, B, C, D, E, F vào sáu cái thẻ. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm đuộc ghi trên hai thẻ đó là:

a. Cạnh của lục giác

b. Đường chéo của lục giác

c. Đường chéo nối hai đỉnh đối diện của lục giác 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Từ các chữ số có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ số, trong đó số có mặt đúng ba lần và các số khác nhau có mặt đúng một lần.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG