Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một khối lập phương biết rằng khi tăng độ dài cạnh của khối lập phương thêm 2cm thì thể tích của nó tăng thêm 152cm 3 . Hỏi cạnh của khối lập phương đã cho bằng:

Cho một khối lập phương biết rằng khi tăng độ dài cạnh của khối lập phương thêm 2cm thì thể tích của nó tăng thêm 152cm3. Hỏi cạnh của khối lập phương đã cho bằng:

  1. 5cm 

  2. 6cm

  3. 3cm

  4. 4cm

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 4cm Gọi a (cm) là độ dài cạnh của khối lập phương, với a >0 . Khi đó thể tích của nó là V=a 3 (cm 3 ) . Sau khi tăng độ dài cạnh thêm 2cm , thì thể tích mới là: V'=(a+2) 3 (cm 3 )

ĐÁP ÁN D. 4cm

Gọi a (cm) là độ dài cạnh của khối lập phương, với a >0.

Khi đó thể tích của nó là V=a3(cm3).

Sau khi tăng độ dài cạnh thêm 2cm, thì thể tích mới là: V'=(a+2)3(cm3)

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD, hỏi có bao nhiêu véctơ khác véctơ 0 ⇀ mà mỗi véctơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện ABCD

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG