Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một khối lăng trụ có thể tích là , đáy là tam giác đều cạnh a. Tính chiều cao h của khối lăng trụ. A. B. C. D.

Cho một khối lăng trụ có thể tích là square root of 3. a cubed , đáy là tam giác đều cạnh a. Tính chiều cao h của khối lăng trụ.

A. h equals 4 a

B. h equals 3 a

C. h equals 2 a

D. 12 a

  1. h equals 4 a

  2. h equals 3 a

  3. h equals 2 a

  4. 12 a

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Khối lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh thì diện tích đáy là

Đáp án đúng là A.

Khối lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh   thì diện tích đáy là 

1

Câu hỏi tương tự

Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn theo quý (3 tháng), lãi suất 2% một quý. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi quý số tiền lãi sẽ được nhập vào gố...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG