Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một hộp đựng 7 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất P lấy được ít nhất 2 viên bi màu đỏ.

Cho một hộp đựng 7 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất P lấy được ít nhất 2 viên bi màu đỏ.

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số phần tử của không gian mẫu là C 12 3 ​ = 220 Gọi A là biến cố " lấy được ít nhất 2 viên bi màu đỏ " Số cách lấy 1 bi đỏ 2 bi xanh là C 7 1 ​ . C 5 2 ​ = 70 Số cách lấy 3 bi xanh là C 5 3 ​ = 10 Số cách lấy 3 viên bi có ít nhất 2 bi đỏ là 220-70-10=140 P ( A ) = 220 140 ​ = 11 7 ​

Số phần tử của không gian mẫu là 

Gọi A là biến cố " lấy được ít nhất 2 viên bi màu đỏ "

Số cách lấy 1 bi đỏ 2 bi xanh là 

Số cách lấy 3 bi xanh là 

Số cách lấy 3 viên bi có ít nhất 2 bi đỏ là 220-70-10=140

P

1

Câu hỏi tương tự

Trên giá sách có 6 quyển sách toán khác nhau, 7 quyển sách văn khác nhau và 8 quyển sách Tiếng anh khác. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 2 quyển thuộc 2 môn khác nhau?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG