Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một hình nón đỉnh S đáy là đường tròn (O), bán kính đáy bằng 1. Biết thiết diện quatrục là một tam giác vuông. Tính diện tích xung quanh của hình nón.

Cho một hình nón đỉnh S đáy là đường tròn (O), bán kính đáy bằng 1. Biết thiết diện qua trục là một tam giác vuông. Tính diện tích xung quanh của hình nón.
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân nên h = r = 1 ⇒ Độ dài đường sinh của hình nón là l = h 2 + r 2 ​ = 2 ​ Vậy diện tích xung quanh của hình nón là S x q ​ = π rl = 2 ​ π

Vì hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân nên 

Độ dài đường sinh của hình nón là 

Vậy diện tích xung quanh của hình nón là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = x ( x − 1 ) m x 2 + 1 ​ + x 2 ​ có hai tiệm cậnngang.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG