Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một hình nón có bán kính đáy bằng a và góc ở đỉnh bằng 60 . Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.

Cho một hình nón có bán kính đáy bằng a và góc ở đỉnh bằng 60degree. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có hình vẽ của hình nón đã cho như hình Gọi H là tâm của đường tròn đáy và là trung điểm của AB Góc ở đỉnh bằng 6 0 ∘ nên ⇒ BS A = 6 0 ∘ ⇒ △ S A B đều ⇒ l = 2 R = 2 a Diện tích xung quanh của hình nón là: S x q ​ = π Rl = π a .2 a = 2 π a 2

Ta có hình vẽ của hình nón đã cho như hình

Gọi H là tâm của đường tròn đáy và là trung điểm của AB

Góc ở đỉnh bằng  nên  đều

Diện tích xung quanh của hình nón là: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : − 1 x ​ = 2 y + 2 ​ = 2 z − 1 ​ đi qua điểm nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG