Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một hình cầu bán kính 5cm, cắt hình cầu này bằng một mặt phẳng sao cho thiết diện tạo thành là một đường kính 4cm. Tính thể tích của khối nón có đáy là thiết diện vừa tạo và đỉnh là tâm hình cầu đã cho. (lấy , kết quả làm tròn tới hàng phần trăm).

Cho một hình cầu bán kính 5cm, cắt hình cầu này bằng một mặt phẳng sao cho thiết diện tạo thành là một đường kính 4cm. Tính thể tích của khối nón có đáy là thiết diện vừa tạo và đỉnh là tâm hình cầu đã cho. (lấy straight pi almost equal to 3 comma 14 , kết quả làm tròn tới hàng phần
trăm).

  1. 50, 24 ml

  2. 19, 19 ml

  3. 12, 56 ml

  4. 76, 74 ml

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

34

Câu hỏi tương tự

Một vật N 1 ​ có dạng hình nón có chiều cao bằng 40cm . Người ta cắt vật N1 bằng một mặt cắt song song với mặt đáy của nó để được một hình nón nhỏ N 2 ​ có thể tích bằng 8 1 ​ thể tích N 1 ​ .Tính chi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG