Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một hình cầu bán kính 5cm, cắt hình cầu này bằng một mặt phẳng sao cho thiết diện tạo thành là một đường kính 4cm. Tính thể tích của khối nón có đáy là thiết diện vừa tạo và đỉnh là tâm hình cầu đã cho. (lấy , kết quả làm tròn tới hàng phần trăm).

Cho một hình cầu bán kính 5cm, cắt hình cầu này bằng một mặt phẳng sao cho thiết diện tạo thành là một đường kính 4cm. Tính thể tích của khối nón có đáy là thiết diện vừa tạo và đỉnh là tâm hình cầu đã cho. (lấy straight pi almost equal to 3 comma 14 , kết quả làm tròn tới hàng phần
trăm).

  1. 50, 24 ml

  2. 19, 19 ml

  3. 12, 56 ml

  4. 76, 74 ml

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

79

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 1 ; − 1 ; 2 ) và mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 = 9 .Mặt phẳng đi qua M cắt (S)theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất có phương ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG