Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một dây bằng đồng thau (đó là một hợp kim gồm đồng, thiếc và kẽm ) dài 3,6m và đường kính là 1mm. Tính hệ số đàn hồi của dây và suất Y-âng của vật liệu dùng làm dây, biết rằng dây đã dài thêm 8mm khi treo vào nó một vật khối lượng 19kg.

Cho một dây bằng đồng thau (đó là một hợp kim gồm đồng,  thiếc và kẽm ) dài 3,6m và đường kính là 1mm. Tính hệ số đàn hồi của dây và suất Y-âng của vật liệu dùng làm dây,  biết rằng dây đã dài thêm 8mm khi treo vào nó một vật khối lượng 19kg.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một lượng hơi nước bão hòa ở 100 0 C chiếm một thể tích nào đó. Áp suất của hơi nước sẽ là bao nhiêu nếu thể tích của hơi giảm đi một nửa khi nhiệt độ không đổi ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG