Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một cây nến hình lăng trụ lục gác đều có chiều cao và độ dài cạnh đáy lần lượt là 15cm và 5cm.Người ta xếp cây nến trên vào trong một hộp có dạng hình hộp chữ nhật sao cho cây nến nằm khít trong hộp. Thể tích của chiếc hộp đó bằng

Cho một cây nến hình lăng trụ lục gác đều có chiều cao và độ dài cạnh đáy lần lượt là 15cm và 5cm.  Người ta xếp cây nến trên vào trong một hộp có dạng hình hộp chữ nhật sao cho cây nến nằm khít trong hộp. Thể tích của chiếc hộp đó bằng 

  1. 1500 ml

  2. ml

  3. 1800 ml

  4. ml

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có AB = 10cm, A D = 5 3 ​ cm S A BC D ​ = 50 3 ​ V = S A BC D ​ . h = 750 3 ​

Ta có AB = 10cm, cm

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,b,c là các số thực khác 0 thỏa mãn 4 a = 2 5 b = 1 0 c Tính giá trị biểu thức A = a c ​ + b c ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG