Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 - 2x - 2y = 2. Đường thẳng đi qua A(4; 2; 3) và cắt mặt cầu theo một đoạn thẳng có độ dài bằng 4 là:

Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 2x - 2y = 2. Đường thẳng đi qua A(4; 2; 3) và cắt mặt cầu theo một đoạn thẳng có độ dài bằng 4 là:
 

  1. fraction numerator x minus 1 over denominator negative 3 end fraction equals fraction numerator y minus 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator z minus 3 over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator x minus 1 over denominator 3 end fraction equals fraction numerator y minus 1 over denominator 1 end fraction equals z over 3

  3. fraction numerator x minus 1 over denominator negative 3 end fraction equals fraction numerator y minus 2 over denominator negative 1 end fraction equals fraction numerator z minus 3 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator x plus 1 over denominator negative 3 end fraction equals fraction numerator y minus 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator z minus 3 over denominator 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Mặt cầu bán kính r có diện tích bằng 36 π . Tìm thể tích V của khối cầu bán kính r.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG