Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt cầu (S): .Viết phương trình giao tuyến của (S) và mặt phẳng (yOz).

Cho mặt cầu (S): x squared plus y squared plus z squared minus 6 x minus 4 y minus 4 z minus 12 equals 0 .Viết phương trình giao tuyến của (S) và mặt phẳng (yOz).

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell left parenthesis y minus 2 right parenthesis squared plus space left parenthesis z minus 2 right parenthesis squared equals 20 end cell row cell x equals 0 end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell left parenthesis y minus 2 right parenthesis squared plus space left parenthesis z minus 2 right parenthesis squared equals 4 end cell row cell x equals 0 end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell left parenthesis y plus 2 right parenthesis squared plus space left parenthesis z plus 2 right parenthesis squared equals 4 end cell row cell x equals 0 end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell left parenthesis y plus 2 right parenthesis squared plus space left parenthesis z plus 2 right parenthesis squared equals 20 end cell row cell x equals 0 end cell end table close

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D’ có AC = AD = CA' = a, AA'= DA' = a 2 ​ . Thể tích lớn nhất của hình hộp ABCD.A’B’C'D’ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG