Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt cầu (S) tâm O bán kính r. Hình nón có đường tròn đáy (C) và đỉnh I thuộc (S) được gọi là hình nón nội tiếp mặt cầu (S). Gọi h là chiều cao của hình nón đó. a) Thể tích của khối nón theo r và h. b) Xác định h để thể tích của hình nón là lớn nhất.

Cho mặt cầu (S) tâm O bán kính r. Hình nón có đường tròn đáy (C) và đỉnh I thuộc (S) được gọi là hình nón nội tiếp mặt cầu (S). Gọi h là chiều cao của hình nón đó.

a) Thể tích của khối nón theo r và h.

b) Xác định h để thể tích của hình nón là lớn nhất.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giải bài 3 trang 99 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Giải bài 3 trang 99 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

1

Câu hỏi tương tự

C ho tứ diện ABCD có A C = B D = 8 ; A D = BC ; A B = 8 ; C D = 10. Biết rằng góc tạo bởi hai véc tơ A C và B D bằng 60° . Hãy xác định bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG