Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt cầu (S) phương trình: x 2 +y 2 + z 2 -x+2y+a= 0 và có tâm Ibán kính R. Để mặt cầu có tâm là I và bán kính R = thì a có giá trị là:

Cho mặt cầu (S) phương trình: x2 +y2 + z2-x+2y+a = 0 và có tâm I bán kính R. Để mặt cầu có tâm là Iopen parentheses 1 half semicolon minus 1 semicolon 0 close parentheses và bán kính R = 1 half thì a có giá trị là:

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một mặt phẳng (P)cắt mặt cầu tâm O bán kính R =5 theo một đường tròn có bán kính r =3,khoảng cách từ O đến (P)bằng

407

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG