Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt cầu S(O;r) , mặt phẳng (P) cách tâm O một khoảng bằng 2 r ​ cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn. Hãy tính theo r chu vi của đường tròn là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S)

Cho mặt cầu S(O;r), mặt phẳng (P) cách tâm O một khoảng bằng  cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn. Hãy tính theo r chu vi của đường tròn là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Bán kính đường tròn giao tuyến là r 2 − ( 2 r ​ ) 2 ​ = 2 r 3 ​ ​ Chu vi đường tròn giao tuyến là 2 π . 2 r 3 ​ ​ = π r 3 ​

Chọn A

Bán kính đường tròn giao tuyến là 

Chu vi đường tròn giao tuyến là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC thỏa mãn hệ thức sin 2 2 B ​ = 2 sin A sin A − sin C ​ . Chứng minh tam giác ABC vuông.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG