Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt cầu ( S ) có tâm O, bán kính 6.Biết khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng bằng ( α ) bằng 4. Mặt phẳng ( α ) cắt mặt cầu ( S ) theo giao tuyến là đường tròn ( C ) có bán kính bằng

 Cho mặt cầu  có tâm O, bán kính 6.Biết  khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng  bằng  bằng 4.  Mặt phẳng  cắt mặt cầu   theo giao tuyến là đường tròn  có bán kính bằng 

  1. r=10.

  2. r=2

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào hình vẽ, ta có: R = 6 , h = 4 và bán kinh cần tìm của đường tròn giao tuyến là r. Sử dụng định lý Pytago: r 2 = R 2 − h 2 = 6 2 − 4 2 = 20 ⇒ r = 2 5 ​ .

                                   

Dựa vào hình vẽ, ta có:  và bán kinh cần tìm của đường tròn giao tuyến là r. Sử dụng định lý Pytago: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho alà số thực dương và m,n là các số thực tùy ý. Khẳng định nào dưới đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG