Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt cầu S ( O ; r ) ​ có diện tích đường tròn lớn là 2 π . Khi đó, mặt cầu S ( O ; r ) ​ có bán kính là:

Cho mặt cầu  có diện tích đường tròn lớn là . Khi đó, mặt cầu  có bán kính là: 

  1. r= 

  2. r = 2

  3. r = 4

  4. r = 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.r= 2 ​

ĐÁP ÁN A. r=  

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f(x)=x(1+sinx) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG