Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mặt cầu có diện tích bằng 3 8 π a 2 ​ , khi đó bán kính mặt cầu là

Cho mặt cầu có diện tích bằng , khi đó bán kính mặt cầu là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Diện tích mặt cầu S = 4 π R 2 ⇔ R 2 = 4 π S ​ = 12 π 8 π a 2 ​ = 3 2 a 2 ​ ⇒ R = 3 a 6 ​ ​ Vậy: Bán kính mặt cầu R = 3 a 6 ​ ​

Chọn D

Diện tích mặt cầu 

Vậy: Bán kính mặt cầu 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp SABCcó đáy ABClà tam giác đều cạnh 1, mặt bên SABlà tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích Vcủa khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG