Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một cấp số nhân có các số hạng đều không âm thỏa mãn u 2 =6,u 4 =24 . Tính tổng của 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

Cho một cấp số nhân có các số hạng đều không âm thỏa mãn u2=6,u4=24. Tính tổng của 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

  1. 3.212 - 3

  2. 212 -1

  3. 3.212 - 1

  4. 3.212

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.3.2 12 -3

ĐÁP ÁN A. 3.212 - 3 

1

Câu hỏi tương tự

Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi chữsố có 6 chữ số và thỏa mãn điều kiện : 6 chữ số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng ba ch...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG