Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho một bán cầu đựng đầy nước với bán kính Người ta bỏ vào đó một quả cầu có bán kính bằng Tính lượng nước còn lại trong bán cầu ban đầu.

Cho một bán cầu đựng đầy nước với bán kính  Người ta bỏ vào đó một quả cầu có bán kính bằng  Tính lượng nước còn lại trong bán cầu ban đầu.

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi đặt khối cầu có bán kính vào khối cầu có bán kính ta được phần chung của hai khối cầu, phần chung đó đặt tên là chỏm cầu. Gọi là chiều cao chỏm cầu. Thể tích khối chỏm cầu là: Thể tích nửa khối cầu bán kính là: Thể tích lượng nước còn lại trong nửa khối cầu ban đầu là: Phương án cần chọn là A.

Khi đặt khối cầu có bán kính  vào khối cầu có bán kính  ta được phần chung của hai khối cầu, phần chung đó đặt tên là chỏm cầu.

Gọi  là chiều cao chỏm cầu.

Thể tích khối chỏm cầu là:

Thể tích nửa khối cầu bán kính  là:

Thể tích lượng nước còn lại trong nửa khối cầu ban đầu là:

Phương án cần chọn là A.

22

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có đường cao và bán kính đáy bằng gọi là điểm trên đoạn đặt Gọi là thiết diện của mặt phẳng với hình nón đã cho, biết vuông góc với trục tại Tìm để thể tích khối nón có đỉnh đáy lớn nhất.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG