Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mệnh đề chưa biến P: " " . Tìm x để được mệnh đề đúng. A. B. C. D.

Cho mệnh đề chưa biến P: "x space plus 1 space less than 4 space" . Tìm x để được mệnh đề đúng. 

A. x space equals space 3 space

B. x equals space 2

C. x space equals space 5

D. x space equals space 4

 

 

  1.  x space equals space 3 space

  2. x equals space 2

  3. x space equals space 5

  4. x space equals space 4

C. THỊ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thay các giá trị của x trong đáp án để tìm ra đáp án đúng. Hoặc giải phương trình để tìm được giá trị của x phù hợp. Lời giải chi tiết : Ta có : Nên chỉ có giá trị để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng.

Thay các giá trị của x trong đáp án để tìm ra đáp án đúng.

Hoặc giải phương trình để tìm được giá trị của x phù hợp. 

Lời giải chi tiết : 

Ta có : x space plus 1 space less than 4 space left right double arrow space x space less than space 3 space

Nên chỉ có giá trị x equals space 2 để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) = { 4 x + 1 khi x ≤ 2 − x 3 + 3 khi x > 2 ​ . Tính f(3)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG