Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho mạch điện như hình. Trong đó, hiệu điện thếgiữa hai điểm A và B không đổi , có giá trị là U = 24V ; R = 12 , con chạy C chia biến trở MN thành hai phần có điện trở là và với + = 22 (không đổi), ampe kế có điện trở không đáng kể a) Tìm số chỉ của ampe kế khi con chạy C ở vị trí sao cho = 12 . b) Tim vị trí con chạy C để ampe kế có số chi bằng 0,8A .

Cho mạch điện như hình. Trong đó, hiệu điện thế giữa hai điểm A và B không đổi , có giá trị là U = 24V ; R = 12capital omega, con chạy C chia biến trở MN thành hai phần có điện trở là R subscript M C end subscriptR subscript C N end subscriptvới R subscript M C end subscript + R subscript C N end subscript= 22capital omega (không đổi), ampe kế có điện trở không đáng kể

a) Tìm số chỉ của ampe kế khi con chạy C ở vị trí sao cho R subscript M C end subscript = 12capital omega .

b) Tim vị trí con chạy C để ampe kế có số chi bằng 0,8A .

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị chuyển động của 2 xe được mô tả như trên hình. a. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của hai xe b. Tính thời điểm 2 xe gặp nhau, lúc đó mỗi xe đi được quãng đường là bao nhiêu

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG