Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho log 25 7 = a và log 2 5 = b. Biểu diễn qua a, b ta được:

Cho log257 = a và log25 =  b. Biểu diễn log subscript 5 49 over 8 qua a, b ta được:

  1. log subscript 5 49 over 8 equals fraction numerator 4 a b minus 3 over denominator 2 b end fraction

  2. log subscript 5 49 over 8 equals fraction numerator 8 a b plus 3 over denominator 2 b end fraction

  3. log subscript 5 49 over 8 equals fraction numerator 4 a b minus 3 a plus 3 over denominator b end fraction

  4. log subscript 5 49 over 8 equals fraction numerator 4 a b minus 3 over denominator b end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 1_TP.HCM_câu 20”: Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng cacbon (một dồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của cây bị chết thì h...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG