Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là ba góc của một tam giác. Khi đó có giá trị là

Cho  là ba góc của một tam giác. Khi đó  có giá trị là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì là ba góc của một tam giác nên .

Vì  là ba góc của một tam giác nên .

1

Câu hỏi tương tự

Cho là ba góc của tam giác , biết tam giác vuông tại . Mệnh đề nào sau đây sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG