Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là số thực dương và biểu thức . Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa của một số với số mũ hữu tỉ.

Cho  là số thực dương và biểu thức . Viết biểu thức  dưới dạng lũy thừa của một số với số mũ hữu tỉ.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

.

.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm để phương trình có nghiệm.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG