Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lập phương có cạnh bằng a và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi là diện tích 6 mặt của hình lập phương, là diện tích xung quanh của hình trụ. Hãy tính tỉ số

Cho lập phương có cạnh bằng a và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi S subscript 1 là diện tích 6 mặt của hình lập phương, S subscript 2 là diện tích xung quanh của hình trụ. Hãy tính tỉ số S subscript 2 over S subscript 1

  1. S subscript 2 over S subscript 1 equals straight pi

  2. S subscript 2 over S subscript 1 equals straight pi over 2

  3. S subscript 2 over S subscript 1 equals 1 half

  4. S subscript 2 over S subscript 1 equals straight pi over 6

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a.Góc giữa mặt bên và mặt đáy là α (45 < α <90 ). Tính thể tích hình chóp.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG