Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lập phương có cạnh bằng a và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi là diện tích 6 mặt của hình lập phương, là diện tích xung quanh của hình trụ. Hãy tính tỉ số

Cho lập phương có cạnh bằng a và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi S subscript 1 là diện tích 6 mặt của hình lập phương, S subscript 2 là diện tích xung quanh của hình trụ. Hãy tính tỉ số S subscript 2 over S subscript 1

  1. S subscript 2 over S subscript 1 equals straight pi

  2. S subscript 2 over S subscript 1 equals straight pi over 2

  3. S subscript 2 over S subscript 1 equals 1 half

  4. S subscript 2 over S subscript 1 equals straight pi over 6

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hình chóp có đáy là hình vuông cạnh hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng trùng với trung điểm của cạnh Gọi điểm là trung điểm của cạnh bên hợp với đáy một góc Thể tích của khối chóp bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG